Bộ gõ tiếng Việt xvnkb cho Ubuntu

1. Cài đặt trình biên dịch:

sudo apt-get install build-essential

Chờ cho trình cài đặt tải xuống và giải nén tất cả các gói xong là được. Tuy nhiên xvnkb khi biên dịch cũng yêu cầu phải có thêm gói xorg-dev nu+~a. Các bạn gõ thêm lệnh
sudo apt-get install xorg-dev    để cài đặt gói này.

2. Tải mã nguồn và cài đặt:

Tải mã nguồn:

wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-0.2.9a.tar.bz2

Giải nén:

tar -xvf xvnkb-0.2.9a.tar.bz2

Vào thư mục vừa giải nén và biên dịch, thực hiện những lệnh sau:

cd xvnkb-0.2.9a/

./autogen.sh

./configure -use-extstroke

Chỉnh lại file config.h  Bạn gõ gedit config.h và chỉnh nội dung file thành:

#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_USE_EXTSTROKE
#define VK_NEED_UCHAR

Sau đó gõ một số lệnh sau:

make

sudo make install

Đến đây là xong. Nếu muốn xvnkb tự động chạy lúc khởi động, bạn vào menu system > Preferences > Sessions, chọn New và nhập vào ô Command như sau:

xvnkb –method=telex –charset=utf8 (trong đó method là telex, vni hoặc viqr; charset là utf8, tcvn, viscii, vps hoặc viqr). Bây giờ xvnkb sẽ khởi động mặc định với kiểu gõ (method) và bảng mã (charset) mà bạn đã chọn.

Được sửa bởi Quang – 29 Aug 2008 lúc 9:00am

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: