Cách phát âm từ Linux

Ở Việt Nam hiện giờ mỗi người có một cách phát âm từ “Linux” khác nhau, người thì đọc “Lin núc” người thì “Lai nớt”, “Lai nix”, “Lin nắc” … tôi xin được trích ra một đoạn hướng dẫn phát âm trong quyển “Linux toàn tập” của nhà xuất bản Thống kê như sau:

Trước khi bắt đầu, chúng ta nên tìm hiểu qua cách phát âm từ “Linux”. Có 2 trường phái khác nhau về âm i trong từ “Linux” bởi vì Linux giống với UNIX và có nguồn gốc phát triển từ một lập trình viên có tên là Linus, nên nhiều người công nhân âm i dài như rong từ “line-nucks” là phát âm đúng. Ngược lại Linux thực sự được phát triển để thay thế một từ gần giống UNIX gọi là Minix (có âm i ngắn), vì thế trường phái trường phái Linux còn lại gọi hệ điều hành này là “lih-nicks”. Vậy cách nào đúng? Những người phát triển tiên phong dùng cách phát âm thứ hai, trong khi hầu hết những người Bắc Mỹ lại thích cách phát âm thứ nhất hơn. Cứ chọn cách nào bạn thích. Dù bạn phát âm i dài hay i ngắn, thì mọi người vẫn hiểu bạn muốn nói gì.

Qua đây chúng ta đã rõ cách phát âm từ “Linux”, tôi xin được phép phiên âm lại cách của người tiên phong theo âm Việt, “Lin nix”, và cách phiên âm của Bắc Mỹ là “Lai nắc”. Theo cá nhân tôi, cách phát âm “Li nix” dễ phát âm hơn đối với người Việt nên tôi chọn cách phát âm này.

Thân ái,

Quang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: